takie tam fotki.. ;-)

Home / 2014-04 - MRU 24

Międzyrzecki Rejon Umocniony - część pozamuzealna. Po drodze odwiedzony pomnik. :P