takie tam fotki.. ;-)

Międzyrzecki Rejon Umocniony - część pozamuzealna. Po drodze odwiedzony pomnik. :P